Vollegrond groenten van de Zenderense Es

Op de akker worden verschillende groenten in stroken geteeld. Door het toepassen van strokenteelt worden meer kruipende insecten en spinnen aangetrokken en vliegende insecten als sluipwespen en zweefvliegen. Die combinatie werkt goed voor de natuurlijke bestrijding van o.a. rupsen en luizen. Deze groenten verkopen we lokaal o.a. aan het GezondheidHuis in Zenderen (voor de Zwanenhof).

Zenderense Es

Vaaltweg 6
7621 AA Borne

info AT zenderensees DOT nl 06 30 475 578

KvK-nummer: 77753968
Skal-nummer: 109068

15.9
948
30
44.192.254.246