Missie Zenderense Es

Wij dragen bij aan gezond voedsel en een gezonde bodem, voor nu én in de toekomst. Dit doen we door duurzaam agrarisch beheer op de Zenderense Es voor een positief effect op de biodiversiteit, natuur en onze producten. We produceren onze producten in een korte keten samen met lokale ondernemers en verkopen deze producten rechtstreeks aan consumenten en lokale bedrijven.

We betrekken en verbinden mensen en maatschappij bij ons bedrijf. En willen een voorbeeldbedrijf zijn voor duurzame landbouw d.m.v.:

 • Het leveren van gezonde natuurinclusieve producten.
 • Zorg dragen voor de bodem, natuur en landschap.
 • Een goed verdienmodel op basis van een korte keten.
 • Samen te werken met lokale ondernemers.
 • Het betrekken van de burger bij ons bedrijf.

Waarom duurzame landbouw op de Zenderense Es

De landbouw in Nederland wordt wereldwijd geroemd vanwege onze producties, efficiency en innovaties. Niet voor niets is Nederland de tweede landbouwexporteur van de wereld. Maar dit landbouwsysteem heeft een keerzijde. Het doet namelijk een te groot beroep op grondstoffen, water en energie. Het milieu wordt belast en tast de biodiversiteit en het landschap aan. Daarnaast zijn inkomsten en lasten binnen het landbouwsysteem oneerlijk verdeeld.

Toekomstbestendige landbouw

Om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties in hun eigen behoeften kunnen blijven voorzien en deze niet in gevaar worden gebracht, kiezen wij voor natuurinclusieve landbouw én kringlooplandbouw. Dat wil zeggen dat een dergelijke vorm van landbouw toekomstbestendig is, zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht.

Extensieve landbouw

De akkers op de Zenderense Es lenen zich bij uitstek voor een extensieve vorm van landbouw. De laaggelegen gronden voor het houden van vee en de hogere gronden voor de teelt van verschillende gewassen, waarvan graan zo’n tweederde van het bouwplan uitmaakt. Ook de aanleg van bloemrijke akkerranden voor het aantrekken van nuttige insecten en het verbinden van landschapselementen behoort tot de bedrijfsvoering.

Onze taak

Wij zien als het onze taak om zorg te dragen voor de bodem, de gewassen, de dieren, de natuur en het landschap op de Zenderense Es en zijn vereerd om het beheer van dit prachtige gebied van Twickel de komende jaren uit te mogen voeren.

Wat willen wij bereiken

 • Biodiversiteit verhogen door toepassen van stroken- en mengteelt en de aanleg van akkerranden.
 • Consumenten voorzien van duurzaam geteelde producten.
 • Maatschappij en landbouw (burger en boer) te verbinden via de “Zenderense Es
 • Goede financiële positie door een korte keten.
 • Onderzoek doen naar verbinding tussen technologie en ecologie binnen ons bedrijf.
 • Studenten inspireren door mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw, zowel voor biologische als gangbare landbouw.

Hoe gaan we dat bereiken

 • Samenwerking met Stichting Twickel, Bakker Meen, het GezondheidHuis Zenderen (vh Zwanenhof), Bierbrouwerij Borne, bedrijfsleven, onderwijs, adviesbureaus en collegae landbouwers en boeren.
 • Natuurinclusieve gewassen, zoals graan, aardappels, groenten en kruiden telen.
 • Schapen en koeien houden op een extensieve wijze.
 • Educatieve wandelingen en bijeenkomsten organiseren voor onze leden.
 • Rechtstreeks leveren aan consument door (online) verkoop eigen producten.
 • Stagebedrijf voor studenten van de (hoge) landbouwschool.
 • Onderzoek samen met studenten en instanties naar de toestand van de bodem 

Word lid van de Zenderense Es

Wil je bijdragen aan een gezonde bodem en gezond voedsel en helpen om samen deze missie te realiseren, dan kun je lid worden van de Zenderense Es.

 

 

 

Zenderense Es

Vaaltweg 6
7621 AA Borne

info AT zenderensees DOT nl 06 30 475 578

KvK-nummer: 77753968
Skal-nummer: 109068

30.5
685
26
3.81.89.248