Terug naar Nieuwsbrief / Archief

31.03.2024
Nieuwsbrief Zenderense Es maart 2024

Zaaien op Landgoed Twickel

Eindelijk hebben we de eerste gewassen gezaaid op de Deldeneresch en de Zenderense Es. De tarwe en de veldbonen komen al mooi op. Zowel op de Deldeneresch als de Zenderense Es zijn de gewassen in stroken gezaaid. We hopen op mooi weer en zon zodat alles goed kan groeien en we weer kunnen genieten als straks de gewassen bloeien. 

Sociale impact

Om de effecten van onze manier van landbouw en bedrijfsvoering vast te stellen, meten we de impact op ecologische en economische niveau. We gaan nu ook meten wat onze sociale impact is. We willen graag van onze 'stakeholders' weten welke waarde wij in hun ogen toevoegen. Op basis van onze missie en activiteiten gaan we concreet meten wat onze sociale impact is. 

Impactdoel

Het bevorderen van een duurzame en gezonde samenleving door middel van natuurinclusieve en kringlooplandbouw, waarbij we actief bijdragen aan het herstel en behoud van biodiversiteit, bodemkwaliteit en het landschap. Wij streven ernaar de kloof tussen consument en producent te dichten door transparante en educatieve initiatieven, en het aanbieden van gezonde, biologische streekproducten direct van het land. Ons doel is om niet alleen een gezond verdienmodel te realiseren, maar ook om een positieve invloed te hebben op de volksgezondheid en zorgkosten door het faciliteren van een gezonder voedingspatroon voor onze gemeenschap.

 

Streekmarkt Delden

Zaterdag a.s. is  er weer streekmarkt in Delden waar heerlijke Twentse producten van lokale ondernemers te koop zijn. De biologische producten van de Zendersense Es zijn verkrijgbaar bij de Twickel-kraam. Martin Lammers bakt weer heerlijk brood van onze biologische tarwemeel en -bloem. 

 

Fijne Paasdagen

We wensen jullie mooie Paasdagen. Geniet van elkaar en gezond lokaal voedsel.