Terug naar Nieuwsbrief / Archief

19.06.2024
Nieuwsbrief Zenderense Es juni 2024

Samen een levendig erf tot ontwikkeling brengen

 

Even voorstellen: de Herenboeren Oale Esch. Als alles loopt volgens plan beginnen zij met 200-250 huishoudens een gemengd boerenbedrijf (akkerbouw en veeteelt) om zelf duurzaam voedsel te produceren. Ieder van ons heeft daarvoor eigen motieven, maar die sluiten aan bij de uitgangspunten van Stichting Herenboeren Nederland, die ons adviseert en ondersteunt in de lancering en ook in de ontwikkeling van ons project. De visie van Herenboeren Nederland berust op drie peilers:

  • natuurgedreven: biologisch voedsel produceren zonder bestrijdingsmiddelen, zonder kunstmest, circulair, met oog voor de bodem en de biodiversiteit
  • sociaal verbonden: een gemeenschap vormen met de leden en de kinderen van leden, gasten ontvangen en belangstellenden van buiten bij het project betrekken
  • economisch gedragen: de leden brengen de kosten zelf op zonder structurele subsidies, geen winstoogmerk, coöperatie zonder aansprakelijkheid (hoewel je bij faillissement je inleg kwijt bent, geldt geen persoonlijke aansprakelijkheid), boer (agrarisch bedrijfsleider) in loondienst en dus een vast inkomen.

Door gedeeld eigenaar te worden van Herenboeren Oale Esch bouw je mee aan een eerlijk en toekomstbestendig voedselsysteem. Ze hoeven het wiel niet zelf uit te vinden: op de Oale Esch komt een boer (of één voor de gewassen en één voor het vee), de agrarisch bedrijfsleider, die de leden kan aansturen bij het werk op het land. Door mee te werken, kan de contributie laag blijven en versterken we de gemeenschap. Op zaterdag vindt de uitgifte van de oogst plaats en als je lid wordt, zeg je toe, je oogst te komen afhalen.

Met Landgoed Twickel en Arjen en Winny van Buuren zijn ze in overleg om hun herenboerderij te beginnen op de gronden van de Zenderense Es. We kijken er naar uit om gezamenlijk een levendig erf tot bloei te brengen!

 

Geïnteresseerd? Kijk op https://oale-esch.herenboeren.nl hoe je lid kunt worden.

 

De van Rossems op Landgoed Twickel

Opnames programma De Broeders van Rossem op Landgoed Twickel. Maarten en Vincent van Rossem bespreken de waarde van groen erfgoed, de belangrijke rol die landgoederen hierin spelen en speelden en de rol van landbouw in het cultuurlandschap op de Deldeneresch. We hebben Maarten en Vincent laten zien hoe de strokenteelt en natuurinclusieve landbouw bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit en natuurwaarden. De aflevering wordt in januari 2025 uitgezonden.

 

Strokenteelt op de Deldeneresch

Bij strokenteelt worden op één perceel verschillende gewassen in stroken naast elkaar geteeld. Ieder gewas wordt apart beheerd, waarbij gewaskeuze en strookbreedte belangrijk zijn. Eén van de voordelen van strokenteelt is dat de biodiversiteit op het perceel toeneemt en gewasziektes afnemen. Daarnaast hebben de gewassen geteeld in stroken meestal een vergelijkbare of hogere opbrengst dan in monoculturen.

In de stroken op de Deldeneresch staat tarwe, gerst, veldbonen, vezelhennep en op de kopakker kruidenrijke grasland. De vezelhennep wordt gebruikt als biobased bouwmateriaal.

 

Ode aan Twentse producten

Patron cuisinier Rick Blanken en zijn team maken heerlijke gerechten in hun prachtige Restaurant Ledeboer in Almelo. 

In de maand juni brengt het restaurant een ode aan Twentse producten. De chefs werken uitsluitend met de beste producten die de regio te bieden heeft, van ambachtelijk brood, Twentse wijnen van De Wijnmakers tot de biologsiche koolzaadolie van de Zenderense Es. 

Wil je genieten van Twentse nuchterheid en pure Twentse producten? Reserveren kan via de website.