Terug naar Nieuwsbrief / Archief

18.03.2022
Nieuwsbrief Vrienden van Velhorst maart 2022

Open (middag)dag op de Zenderense Es Borne

23 April organiseren we een open (middag) van 14.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag persoonlijk kennismaken en je meenemen in onze missie op de Zenderense Es. Het thema is natuurinclusieve landbouw, korte keten en verdienmodellen. Het maximaal aantal deelnemers is 25. Ook niet-leden zijn welkom. Aanmelden kan via de website.

 

Patrijzen op de akkers in Delden

Tijdens het ploegen met de Eco-ploeg zagen we 2 patrijzen op de akkers in Delden. Patrijzen zijn standvogels van open agrarisch gebied, heidevelden en hoogvenen. Oorspronkelijk waren het steppebewoners, maar de soort heeft zich erg goed aangepast aan het leven in kleinschalig agrarisch landschap. In Nederland komt de patrijs verspreid voor. Akkerland is het meest in trek, vooral als dit wordt afgewisseld met ruige dijken, slootranden, wegbermen en houtwallen. Patrijzen eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel, maar de jongen leven de eerste weken louter van insecten en ander klein gedierte. De patrijs is altijd een favoriet doelwit geweest voor jagers, maar die hebben de jacht op de soort gestaakt. 

 

Kringlooplandbouw en samenwerking met Exterkate

Om kringlooplandbouw te bevorderen nemen we biologische vaste mest af van Exterkate Biologische Varkens uit Bentelo. We leveren biologische stro van ons bedrijf op Landgoed Velhorst aan Ruben Exterkate; de vaste biologische mest gebruiken we op de akkers in Delden. Bioboer Ruben in het Twentse Bentelo is van een gangbaar varkensbedrijf omgeschakeld naar biologisch. In de verte zie je de watertoren van Twickel.

 

Startersprijs Midden Twente

Jaarlijks reiken de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente de Startersprijs Midden Twente uit aan de beste startende ondernemer. De Zenderense Es is één van de genomineerden van de Startersprijs Midden Twente. 5 April a.s. worden de winnaars van 2020 en 2021 bekend gemaakt.