Terug naar Nieuwsbrief / Archief

16.12.2021
Nieuwsbrief Zenderense Es december 2021

Terug- en vooruitkijken op de Zenderense Es

Sinds vorig jaar april zijn we van start gegaan met ons natuurinclusief akkerbouw op de Zenderense Es in Borne en pachten grond van Stichting Twickel. Onze missie is bijdragen aan gezond voedsel en een gezonde bodem, voor nu én in de toekomst. Dit doen we door duurzaam agrarisch beheer op de Zenderense Es voor een positief effect op de biodiversiteit, natuur en onze producten. We zijn direct omgeschakeld naar biologisch en telen onze gewassen zonder kunstmest en (chemische) bestrijdingsmiddelen.

Verbinden en betrekken

We betrekken en verbinden mensen en maatschappij met ons bedrijf en willen een voorbeeldbedrijf zijn voor duurzame landbouw d.m.v.:

  • Leveren van gezonde natuurinclusieve producten.
  • Zorg dragen voor de bodem, natuur en landschap.
  • Een goed verdienmodel op basis van een korte keten.
  • Samen te werken met lokale ondernemers.
  • Boeren te inspireren voor natuurinclusieve landbouw.
  • Het betrekken van de burger bij ons bedrijf.

Wil je ook bijdragen aan een gezonde bodem en gezond voedsel en helpen om samen deze missie te realiseren, dan kun je lid worden van de Zenderense Es. Het lidmaatschap kost 50 euro. Als lid kun je deelnemen aan de educatieve bijeenkomsten en wandelingen die we organiseren.

Korte keten en streekproducten

We verwaarden onze producten in een korte keten samen met lokale ondernemers en verkopen deze producten rechtstreeks aan consumenten en lokale bedrijven. Ons koolzaad is (koud)geperst tot koolzaadolie door Geerts Best, de speltpasta is gemaakt van onze spelt met de eieren van Hedevelds Bio Ei door Keuper Pasta, het Borns Blond bier wordt gebrouwen onze van gerst door Bierbrouwerij Borne. Bakker Meen bakt van ons volkorenmeel een Twickel-brood.

Onze producten – koolzaadolie, quinoa, havermout, speltpasta, meel, bloem, bier, parelgerst, parelrogge – worden lokaal verkocht bij Aanstreekelijk in Delden, Buurderij Hengelo, Hedevelds Bio Ei in Hertme en de Twickel Landgoedwinkel in Ambt Delden.

We zijn blij dat onze klanten en partners ons ondersteunen en bereid zijn een eerlijke prijs te betalen voor onze producten.

Kennisdelen

We willen graag onze kennis delen met burgers, boeren en organisatie en geïnteresseerden enthousiasmeren voor natuurinclusieve landbouw en producten. Dit jaar hebben we verschillende rondleidingen gegeven voor o.a. de Vrienden van Twickel en Collectief Midden Overijssel. Wil je met jouw organisatie een rondleiding bij ons bedrijf en meer weten over natuurinclusieve landbouw stuur dan een e-mail aan info@zenderensees.nl.

Vooruitblik 2022

Komend jaar gaan we verder de ontwikkeling van nieuwe producten van sorghum en het delen van kennis aan collegae boeren. We hebben een subsidie aangevraagd als demonstratiebedrijf. Deze subsidie is voor duurzame landbouwbedrijven die een demonstratiebedrijf voor duurzame landbouw willen zijn. We willen onze collega’s inspireren om ook over te stappen naar duurzame landbouw. Dit doen we door onze kennis te delen en demonstraties te geven op hun bedrijf.  

We wensen je sfeervolle feestdagen met de mensen die je lief hebt en een gezond en saamhorig nieuwjaar.