Terug naar Nieuwsbrief / Archief

20.02.2023
Nieuwsbrief Zenderense Es februari 2023

Gezonde bodem, gezond voedsel voor nu en toekomstige generaties

Kennis delen en mensen inspireren voor natuurinclusieve landbouw is onderdeel van onze bedrijfsvoering. We vinden het belangrijk om onze ervaringen te delen met collegae-boeren, betrokken burgers, bedrijven en (natuur)organisaties en leerlingen en studenten.

We zijn 'passanten’ op Landgoed Twickel. We hebben de eer om in ons leven Landgoed Twickel rijker te maken in biodiversiteit, bodemkwaliteit en natuur en hier zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Dat is onze missie. 

Natuurgedreven: nieuwe mini-documentaireserie over Nederlandse eiwitboeren

De toekomst van de Nederlandse landbouw is natuurpositief. Maar hoe ziet natuurpositieve landbouw eruit? Filmmaker Jasper Spanjaart ging voor het Wereld Natuur Fonds langs bij vier boerenbedrijven die in balans met natuur eiwitrijke gewassen zoals walnoten, haver, lupine en veldbonen verbouwen. Wat drijft deze ondernemers? En hoe zien zij het voedselsysteem van de toekomst?

De serie vertelt in vier afleveringen de persoonlijke verhalen van deze boeren. Over hun missie om natuur terug te brengen in het landschap, over hun wil om gezond voedsel te produceren en over het belang van eiwitrijke gewassen voor een toekomstbestendig voedselsysteem.

Het gaat ook over de lastige kant. Zoals een goede prijs krijgen voor je producten. En, hoe krijg je consumenten en de rest van de keten enthousiast voor plantaardige eiwitten uit Nederland?

In aflevering 2 van deze serie zie je het verhaal van Winny en Arjen van Buuren op Landgoed Twickel en Landgoed Velhorst.

Presentie Natuur en Milieuraad Hengelo

9 Februari j.l. organiseerde Natuur en Milieuraad Hengel een thema avond over samen de verantwoordelijkheid nemen voor de toekomstige leefbaarheid van onze planeet. Luisteren en praten over initiatieven die onze voedselproductie dichter bij de consument brengen. Winny van Buuren mocht hun bedrijf de Zenderense presenteren. Een landbouwbedrijf met een missie: gezonde bodem, gezond voedsel voor nu én toekomstige generaties.

Ook aanwezig waren: 

  • Heerenboeren Twente die op een aantal plaatsen in Twente coöperatieve boerderijen willen starten. Samen eigenaar zijn met een boer in dienst.
  • Buurderij Hengelo: rechtstreeks bij de boer bestellen in de eigen streek. In Hengelo is in de Hasseler es een zogenoemde Buurderij actief.
  • Land van Ons: Burger coöperatie die wil bijdragen aan herstel van landschap en biodiversiteit. Koop samen met ons landbouwgrond en word mede eigenaar.
  • Natuurlijk eetbaar!​ ​ Marian Rupert vertelt u over mogelijkheden van eetbare natuur in eigen wijk en tuin.

Als je interesse hebt in een presentatie over natuurinclusieve landbouw, korte ketens en verdienmodel, kun je contact opnemen met Winny van Buuren via e-mail of telefonisch (06-30475578).

 

Zaadjes planten op basisschool Mikado

Mikado is een basisschool in Hengelo met oprechte aandacht voor de eigenheid en achtergronden van alle kinderen. Ze leren kinderen over de diversiteit in de samenleving door levensbeschouwelijk onderwijs structureel in haar lesaanbod op te nemen.

Als 'werelddocent" mocht Winny van Buuren lesgeven over Boeren, Bodem, Biodiversiteit en Gezond voedsel. De kinderen waren erg enthousiast, stelden veel vragen over alle onderwerpen. Samen hebben de leerlingen zonnebloemzaadjes geplant voor in de klas en alle leerlingen kregen zonnebloemzaadjes en courgettezaadjes mee naar huis om zelf te planten. 

Hopelijk zijn er ook figuurlijk zaadjes geplant. 

Werelddocenten

De werelddocenten van Onderwijsbureau Semko worden op vele scholen ingezet om de kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen. Elke docent heeft zijn of haar eigen thema en giet dit in een aantrekkelijk programma. Het is een combinatie van denken, verwondering, maken en verwerken. Ze zijn actief met onze werelddocenten in Friesland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel, Twente en Drenthe. 

 

Bodemleven, groenbemester en eco-ploeg

Voor een gezond bodemleven is het belangrijk dat de bodem altijd bedekt is. Na het oogsten van de gewassen gebruiken we veel groenbemesters. Voordat we beginnen met een nieuwe teelt, werken we de groenbemesters onder als organische stof voor de bodem. Dit onderwerken doen we met een speciaal ontwikkelde ecoploeg. Deze eco-ploeg ploegt ondiep zo’n 10 cm waardoor de organische stof boven in de grond blijft.