Terug naar Nieuwsbrief / Archief

27.01.2024
Nieuwsbrief Zenderense Es januari 2024

Nominatie Circulaire Innovatie top 20 Overrijssel 

Natuurboerderij Zenderense Es is genomineerd voor de Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20

"Circulaire bedrijfsvoering voor het toekomstige landbouwbedrijf. Landbouwbedrijf “De Zenderense Es” laat in de praktijk zien dat kringlopen worden gesloten, producten lokaal worden afgezet, een bijdrage wordt geleverd aan de eiwit- en energietransitie, reststromen via collega veehouders terugkomen op het bedrijf, biodiversiteit en natuurwaarden zijn verhoogd, het landschap aantrekkelijker is geworden met innovatieve machines en producten."

 

Volkorenbrood van Bakkerij Schabbink

Bakkerij Schabbink is in 1938 opgericht. Opa Bertus Schabbink begon in dat jaar een kleine bakkerij aan de Bornsestraat in Saasveld. Nicole en haar man Ronnie runt nu als derde generatie de bakkerij. Onlangs was Nicole te gast bij Renze waar ze vertelde over de krentenwegge die ze voor Pieter Omzigt heeft gebakken.

Van de biologische volkorenmeel van de Zenderense Es heeft de bakker een prachtig volkoren streekbrood gebakken. 

 

Onderzoek Cropmix door WUR

Amper een meter of twintig zijn onderzoeksassitenten Bart Burger en Anna de Rooij van Wageningen Universiteit de Deldeneresch op gelopen als naast de stroken met gewasresten ineens het kenmerkende geluid klinkt van vleugelslagen van een opvliegende klucht patrijzen: prr-prr-prr. Het zijn er minstens tien; een mooi begin van een dag akkervogels inventariseren.

Voor Burger en De Rooij hebben een akkervogel-inventarisatie op de CropMix-bedrijven in Twente en de Achterhoek op het programma gedaan. Het startpunt is de Deldeneres, een plek die het Twentse begrip ‘oale groond’ (letterlijk: oude grond) prachtig illustreert. Het is een in de voorlaatste ijstijd ontstane glooiing in het landschap, vol door meidoornhagen omzoomde akkers, met her en der een groepje dikke eiken. De landerijen behoren toe aan het bijna zeven eeuwen oude landgoed Twickel; hier wordt al generaties lang geboerd. Een deel van de grond wordt sinds een paar jaar gepacht door Arjen en Winny van Buuren, die een gemengd boerenbedrijf runnen (of eigenlijk twee: De Zenderense Es en De Velhorst) waarmee ze meedoen aan CropMix.

"Door op verschillende soorten akkers te inventariseren, hopen we meer te weten te komen over hoe aantrekkelijk strokenteelten precies zijn voor akkervogels’, legt Burger uit. Want er zijn nog veel vragen. Broeden er meer akkervogels op percelen met strokenteelt dan op reguliere akkers? Vergroot strokenteelt de hoeveelheid insecten in de gewassen – en dus het voedselaanbod voor akkervogels? En maakt het nog verschil hoe breed of smal de stroken zijn, uit welke gewascombinaties ze zijn samengesteld en of de gewassen enkel- of meerjarig zijn? Om deze en andere agro-ecologische vragen te kunnen beantwoorden, reizen de veldassistenten kriskras door Nederland om op de deelnemende bedrijven gegevens te verzamelen. En dat in alle seizoenen. ‘Op dit bedrijf zijn we nu al voor de achtste keer dit jaar’, vertelt Burger. Eerder deden we al inventarisaties van bijvoorbeeld regenwormen, loopkevers en vliegende insecten. Ook interessant, maar niet zo mooi als de akkervogel-inventarisatie, vindt De Rooij. Bij kleine dieren zoals kevers en insecten gebeurt de determinatie in het lab en zijn we in het veld vooral druk met vallen plaatsen en legen. Bij de akkervogels gaat het echt om ter plekke waarnemen en determineren’, legt ze uit, terwijl ze haar vinger opsteekt om ons te attenderen op de roep van een watersnip."