Nieuws » Nieuws van zenderense es

Resultaat van natuurinclusieve landbouw op de natuur

Het effect van natuurinclusieve landbouw is na één jaar al zichtbaar op de Deldeneresch en Zenderense Es. Door het toepassen van strokenteelt, akkerranden en wildakkers is in korte tijd de biodiversiteit gestegen.

De patrijs is terug op de Deldeneresch en Zenderense Es

De patrijs is zowel in Delden als Borne op de akkers gesignaleerd. Patrijzen houden van akkerland vooral als de akkers zijn afgewisseld met houtwallen zoals op de Deldeneresch. Tijdens de zomerwandeling vertelt de Zenderense Es meer over natuurinclusieve landbouw.

Natuurinclusieve landbouw

Sinds 2020 pacht de Zenderense Es grond van Twickel in Borne en Delden en is omgeschakeld naar biologisch. Natuurwaarden en biodiversiteit worden verhoogd door het toepassen van stroken- en mengteelt, akkerranden en bloeiende gewassen. Vanaf begin wordt tot eind oktober zorgen de bloeiende gewassen zoals koolzaad, lupine, veldboon en boekweit voor nectar voor insecten. Deze insecten helpen op hun beurt om eventuele plagen te bestrijden. Op deze manier is landbouw en de natuur in balans.

Kringlooplandbouw

Samen met lokale boeren past de Zenderense Es kringlooplandbouw toe. De veldbonen en het stro gaan naar een biologische varkensboer en de vaste mest van deze varkens wordt gebruikt op de akker in Delden en Borne.

Streekproducten

Onze gewassen, zoals koolzaad, granen en quinoa verwaarden we in een korte keten tot streekproducten en verkopen deze rechtstreeks aan de consument via lokale winkels en restaurants. Het eten lokaal, seizoensgebonden, voedsel draagt bij aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk te verkleinen. “Riest oet Twente”, parelgerst van de Zenderense Es, is een (h)eerlijk alternatief voor (risotto)rijst. Door het eten van deze streekproducten wordt bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit. Deze producten zijn te koop bij de Landgoedwinkel van Twickel in Delden, Hedevelds Bio Ei in Hertme, Boerderijwinkel de Steffen in Almelo, Landgoedwinkel Reef in Hengelo, De Kuipershoeve in Rijssen, Earepel enzoo in Haaksbergen en Happen bij de Baas in Almelo. 

Zomerwandeling

23 juli organiseert de Zenderense Es een zomerwandeling bij de strokenteelt achter ‘t Hoogspel in Delden. Tijdens deze wandeling wordt uitgelegd wat het effect van strokenteelt is op de natuur, hoe samengewerkt met collegae boeren en hoe van de gewassen streekproducten gemaakt worden met een eerlijke prijs voor de boer. De wandeling start om 13.30 en duurt anderhalf uur. Aanmelden via de website.

Winny van Buuren

Plaats hier je reactie!