Nieuws » Bijeenkomsten zenderense es

Biovelddag Mengteelt Tarwe met veldboon

Bionext voert in opdracht van het biohuis het project ‘Koplopers in kringlooplandbouw’ uit. Hierin wordt gekeken naar de mogelijkheden en kansrijke initiatieven ondersteund door onder meer het faciliteren van kennis uitwisseling.

Bioveld Mengteelt Tarwe met veldboon

De Zenderense Es werkt samen met Stichting Twickel in het verbouwen van mengteelten, volvelds en in stroken, als manier om de omgeving te inspireren voor natuurinclusief boeren en deze kansrijke regionale teelt van hoogwaardige eiwitrijke producten onder de aandacht te brengen. Arjen van Buuren vertelt er meer over in de podcast. De QR-code voor de podcast vind je op het bord aan bij de Deldeneresch, het Hoogspel in Delden. Meer informatie vind je op de website van de Biovelddagen.

Winny van Buuren

Plaats hier je reactie!