Terug naar Nieuwsbrief / Archief

17.05.2021
Nieuwsbrief Zenderense Es mei 2021

Silphie op de Zenderense Es

Op de Zenderense Es in Borne en ons bedrijf in Lochem hebben we als eerste in Nederland Silphie gezaaid. Silphie (Silphium Perfoliatum) is een sterke en ontwikkelde plant met een grote potentie in de ruwvoer, vezels- en biogas industrie. Het meerjarige gewas, ook wel genaamd "De Zonnekroon", heeft een zeer hoge meerwaarde op gebied van bodemverbetering en biodiversiteit. Na het zaaien blijft het gewas minimaal 20 jaar staan zonder verdere grondbewerking of opnieuw zaaien. 

Twee weken na het zaaien komen de eerste Silphie-plantjes te voorschijn. Het eerste jaar wordt snijmais wordt meegezaaid om de hoge kosten van de Silphie zaai te compenseren. De jaren erna gaat het gewas Silphie productief. Meer informatie vind je op de Silphie-website

Lees ook het artikel in het Biojournaal. 

 

Recept sushi met quinoa

Quinoa is een veelzijdig product waar je heerlijke gerechten mee kunt maken. Probeer eens sushi van de natuurinclusief geteelde quinoa van de Zenderense Es. Het recept vind je op de website. Onze quinoa is verkrijgbaar bij Aanstreeklijk in Delden, Hedevelds Bio EiEarpel Enzoo in Haaksbergen en Buurderij Hengelo.

 

Strokenteelt op de Zenderense Es

Op de akker worden verschillende gewassen in stroken geteeld. Door het toepassen van strokenteelt worden meer kruipende insecten en spinnen aangetrokken en vliegende insecten als sluipwespen en zweefvliegen. Die combinatie werkt goed voor de natuurlijke bestrijding van o.a. rupsen en luizen. Momenteel zien er o.a. stroken koolzaad en rogge te zien. Deze mooie foto is gemaakt door Andre Bourgonje. 

Van de koolzaad maken we koolzaadolie en van de rogge roggebloem, roggemeel, roggemout en parelrogge. 

 

 

Strokenteelt op Deldeneresch

Op hoge Esch van 't Hoogspel in Delden zijn in samenwerking met Twickel stroken met zomergranen (tarwe, gerst) en vlinderbloemigen (veldbonen, erwten) aangelegd. Met de Ecoploeg zijn de stroken ondiep geploegd waardoor de organische stof bovenin de bodem blijft. Op deze video zie je hoe de grond is bewerkt met de Ecoploeg. 

 

Samen op de Zenderense Es

Voor de officiële opening van de Zenderense Es hadden we graag een bijeenkomst willen organiseren om de omgeving te informeren over onze plannen. Vanwege de Corona-maatregelen hebben we dit moeten uitstellen. Van de zomer gaan we een evenement organiseren op de Zenderense Es en hopen je dan persoonlijk te ontmoeten.

Voor leden van de Zenderense Es organiseren we meerdere mailen per jaar een bijeenkomst of wandeling langs de percelen. We laten dan zien waar de producten die je eet geteeld én hoe jij bijdraagt aan een gezonde bodem en de biodiversiteit.